Zmiany w podatkach w 2019/2020.

Zmiany w podatkach w 2019/2020. 10 kluczowych zmian

Uwaga przedsiębiorco! Przedstawiamy zmiany w podatkach w 2019/2020. Podsumowujemy kluczowe zmiany ostatniego półrocza 2019 roku oraz systematyzujemy nadchodzące zmiany w podatkach 2020 roku.

Dynamikę zmian w prawie ostatniego półrocza 2019 roku oraz podjęte już decyzje ustawodawcy, co do przepisów na rok 2020 r można podsumować jedną sentencją – zmiany, idą zmiany!

Zmiany w podatkach 2019/2020 dotyczą praktycznie wszystkich kategorii podatków, z którymi na co dzień obcują przedsiębiorcy. Dlatego przygotowaliśmy dla przedsiębiorców zestawienie kluczowych  zmian w podatkach 2019/2020.

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT to prowadzony od 1 września 2019 roku przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektroniczny wykaz przedsiębiorców, którzy zostali zarejestrowani jako aktywni podatnicy VAT oraz tacy podatnicy, którzy zostali wykreśleni z rejestru lub korzystają ze zwolnienia po złożeniu deklaracji VAT-R.

Biała lista podatników VAT nie jest niczym innym jak rozszerzoną dotychczas bazą czynnych podatników VAT. Najważniejszą informacją nowego znajdziemy w nowej bazie, to informacje o czy nasz kontrahent na konkretny dzień był czynnym VATowcem.

Od 01.01.2020 r. karą za zapłatę naszemu kontrahentowi na rachunek bankowy niewskazany w białej liście, będzie obarczone sankcją w postaci nie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nadwyżki ponad kwotę 15.000,00 zł (dotychczas ta sankcja stosowana była tylko przy płatności gotówką lub z pominięciem rachunku bankowego powyżej tej kwoty). 

Biała lista pokazuje dane tylko o rachunkach firmowych. Przedsiębiorcy, którzy dotychczas używali prywatnych rachunków bankowych muszą do 01.01.2020 r. założyć, zgłosić i używać tylko rachunku firmowego do działalności gospodarczej.

Dlaczego? Powoli zbliżamy się do dokonywania metodą podzielonej płatności, a konto techniczne VAT, bank utworzy tylko dla rachunków firmowych.

Podwyższone koszty pracownicze od 1 października 2019 roku

Koszty uzyskania przychodów dla umów o pracę wzrosną ponad dwukrotnie, ze 111,25 zł i 139,06 zł do odpowiednio 250 zł i 300 zł. Zmiany jednakże wprowadzane będą etapowo i w tym roku na PIT kwota będzie proporcjonalna – pełne kwoty podwyższonych kosztów będzie można naliczać od rozliczenia za rok 2020 r.

PIT - 17% - Od 01.10.2019 r.

Obniżenie stawki podatku, dla skali podatkowej z 18% do 17% również następować będzie etapowo i tak w rozliczeniu za ten rok przyjmiemy uśredniony podatek 17,75%, a od rozliczenia za rok 2020 będzie to już 17%.

Bez PIT dla młodych

Bez PIT dla młodych to nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla osób do 26. roku życia. Tzw. zerowy PIT dla młodych ma wejść w życie już 1 sierpnia i obejmie osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy oraz z umów zlecenia.

Split Payment

SPLIT PAYMENT (Mechanizm podzielonej płatności) zastąpi całkowicie odwrotne obciążenie w obrocie krajowym już od 01.11.2019 r. Split payment polega na zapłacie, na rzecz naszego kontrahenta faktury za pomocą przelewu bankowego w taki sposób, że kwota VAT wykazana na fakturze, trafia na jego konto techniczne VAT, a kwota netto z faktury na jego właściwe konto bankowe.

Zapłata w taki sposób możliwa jest z konta firmowego i wymaga wyboru przy wykonywaniu przelewu właściwej formy tego przelewu – tj. mechanizmu podzielonej płatności. Od 01.11.2019 r. będzie obowiązywał nowy załącznik do ustawy o VAT – Załącznik nr 15.

W tym załączniku znajdziemy listę 150 pozycji, co do których obowiązkowe zastosowanie będzie miała podzielona płatność przy fakturze powyżej 15.000,00 zł. Listę tworzą towary i usługi, m.in. usługi budowlane, części samochodowe, folie stretch, wyroby elektroniczne, paliwa, tonery oraz wyroby stalowe. Generalnie wszystko co do tej pory objęte było odwrotnym obciążeniem.

Pamiętaj o adnotacji "Mechanizm Podzielonej Płatności"

Od 01.11.2019 roku wystawiając fakturę, w której znajdzie się choćby jedna pozycja z Załącznika nr 15 – należy obowiązkowo dodać adnotację „Mechanizm Podzielonej Płatności”. Za brak tej adnotacji, sprzedawca może ponieść sankcję w wysokości 30% podatku należnego wykazanego na fakturze, ale tylko dotyczących pozycji z Załącznika nr 15. Sankcja również nie będzie obowiązywać, jeśli nasz kontrahent pomimo braku zapisu na fakturze, zapłaci nam w trybem podzielonej płatności. 

Jeżeli wystawimy fakturę bez obowiązkowego zapisu, będzie trzeba wystawić do niej fakturę korygującą – nota korygująca nie będzie miała tutaj zastosowania. W przypadku kupującego wcale nie jest łatwiej, bo jeśli okaże się, że nasz sprzedawca wystawił nam fakturę, w której choćby jedna pozycja znajduje się w Załączniku nr 15, a nie zawarł obowiązkowej adnotacji o płatności, musimy to sami zweryfikować i zapłacić zgodnie z ustawą – metodą podzielonej płatności – także faktury będą podlegać obustronnej weryfikacji w zakresie prawidłowości jej wystawienia.

Sankcja dla kupującego za brak płatności metodą podzielonej płatności to również 30% podatku VAT należnego od pozycji na fakturze z listy Załącznika nr 15. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność solidarną – to będzie ona obowiązywać wyłącznie przy zakupie towarów – nie dotyczy usług.

Dość spory problem powstaje przy płatności gotówką czy też kartą lub za pośrednictwem PayU, PayPal. Ustawa wyraźnie mówi o mechanizmie podzielonej płatności, a takiej zapłaty można dokonać wyłącznie za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego, zatem przy ww. płatnościach czy gotówką itd. narażamy się na odpowiedzialność solidarną za nieuregulowane zobowiązania publiczno-prawne naszego kontrahenta (do wysokości odliczonego VAT z faktur).

Paragon z NIP - Od 01.01.2020 r.

Ustawodawca wprowadza ograniczenie w zakresie możliwości wymiany paragonów fiskalnych na faktury. Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie faktury do paragonu będzie możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. W przypadku naruszenia nowych przepisów grozi sankcja w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Kasy fiskalne online

W 2020 roku czeka przedsiębiorców obowiązkowa wymiana kas rejestrujących sprzedaż dla osób fizycznych. Zmiana wymusza zamianę obecnej kasy fiskalnej na taką, która będzie posiadała dostęp do internetu i będzie przekazywała informacje o dokonanej sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas, które prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Obowiązkowo wymienić kasy, na kasy online muszą w terminach:

  • do 01.01.2020 r. – warsztaty samochodowe, wulkanizatorzy, stacje paliw
  • do 01.07.2020 r. – placówki gastronomiczne świadczące usługi stacjonarnie oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedawcy węgla, brykietu i podobnych w celach opałowych
  • do 01.01.2021 – świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej oraz dentyści, usługi prawnicze oraz placówki świadczące usługi poprawy kondycji fizycznej, w zakresie wstępu.

Każdy, kto będzie musiał dokonać wymiany kasy na online, będzie mógł ubiegać się o zwrot do wysokości 90% zakupu, maksymalnie 700 zł na podobnych zasadach jak dotychczas, z tą różnicą, że nie ma znaczenia czy wcześniej z odliczenia skorzystał.

Indywidualne rachunki bankowe do płatności podatków

Już od 01.01.2020 roku każdy podatnik otrzyma swój unikatowy numer konta do płatności podatków. Nie trzeba będzie już rozdzielać płatności w zależności od numeru konta bankowego dla PIT-5, PIT-5L czy VAT-7. Wszystkie podatki płacić będziemy na jedno konto. Minusy? Cóż, tak jak to ma miejsce w ZUS, każda wpłata pokrywać będzie najstarsze niezapłacone zobowiązanie podatkowe.

Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku

Rząd w dniu 10 września 2019 roku przyjął projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu brutto w 2020 roku. Od 2020 roku minimalne wynagrodzenie brutto wyniesie 2600 zł, a stawka godzinowa na umowie zlecenie wyniesie 17 zł.

Rejestr beneficjentów rzeczywistych dla spółek

13 października 2019 roku został uruchomiony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. W rejestrze muszą znaleźć się wszyscy, którzy mają kontrolę nad dowolną spółką. Ci, którzy się nie zarejestrują zapłacą nawet milion złotych kary.

Przepisy regulujące funkcjonowanie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dotyczą bowiem spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych (bez spółek publicznych) oraz prostych spółek akcyjnych, które zaczną funkcjonować 1 marca przyszłego roku.

Facebook
Twitter
LinkedIn

FORMULARZ KONTAKTOWY

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Przewiń na górę