Zerowy PIT dla młodych już od 1 sierpnia 2019 roku

Zerowy PIT dla młodych już od 1 sierpnia 2019 roku

Bez PIT dla młodych to nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla osób do 26. roku życia. Tzw. zerowy PIT dla młodych ma wejść w życie już 1 sierpnia i obejmie osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy oraz z umów zlecenia.

Zerowy PIT dla młodych (PIT dla młodych) ma wejść w trakcie roku, więc dla 2019 roku roczny limit przychodów, które zwalniają z opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych został proporcjonalnie zmniejszony. Zmiana w przepisach ma wejść w życie 1 sierpnia, a więc będzie obowiązywać przez pięć miesięcy 2019 roku.

Dla kogo zerowy PIT dla młodych?

Dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Z ulgi skorzysta ponad 2 mln młodych pracowników.

Zerowy PIT dla młodych (PIT dla młodych) nie obejmie młodych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. Również osoby aktualnie pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie lub świadczenie rehabilitacyjne nie będą zwolnieni z podatku dochodowego.

Na czym polega ulga zerowy PIT dla młodych?

Ulgą zerowy PIT dla młodych (PIT dla młodych) objęte będą przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT.

Zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników.  Dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Ulga w 2019 r.

W 2019 r. limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł, ponieważ zwolnienie obowiązuje przez 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia). Płatnik (np. pracodawca) nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia). Wystarczy, że otrzyma oświadczenie, że dochody osoby do 26 roku życia w całości korzystają ze zwolnienia z PIT. Jeśli nie otrzyma takiego oświadczenia,  osoby do 26 roku życia otrzymają ulgę w postaci zwrot podatku w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Kiedy ulga zacznie obowiązywać?

Przepisy o uldze wejdą w życie 1 sierpnia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r. W 2019 r. płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT.

Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Ile zyska podatnik dzięki "Bez PIT dla młodych"

Zerowy PIT dla młodych już od 1 sierpnia 2019 roku - ile zyska zerowy PIT dla młodych

Składki na ZUS i NFZ

Ulga w PIT dla młodych osób (PIT dla młodych) nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ a składki te nie będą podlegać odliczeniu w PIT. Odliczenia składek na ZUS i NFZ (podobnie jak pracownicze koszty uzyskania przychodów) będą stosowane wyłącznie do tej części, która przypada na przychody z pracy podlegające opodatkowaniu.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Przewiń na górę