Wzory dokumentów

Oddajemy do Państwa dyspozycji zasobnik, w którym odnajdą Państwo szereg wzorów najczęściej wykorzystywanych dokumentów w małych i średnich firmach.

Zgromadzenia Wspólników/Akcjonariuszy

Umowy biznesowe

Umowy agencyjna

Umowa profesjonalna, to znaczy zawierana między przedsiębiorcami i odpłatna (za wynagrodzeniem). Dotyczy stałego pośredniczenia przez Agenta przy zawieraniu z klientami umów oraz do samego ich zawierania.

Umowy dostawy

Umowa profesjonalna, to znaczy zawierana między przedsiębiorcami i odpłatna (za wynagrodzeniem). Dotyczy stałego pośredniczenia przez Agenta przy zawieraniu z klientami umów oraz do samego ich zawierania.

Umowa cywilnoprawne

Przedmiot umowy stanowi wykonanie określonej czynności na rzecz innej osoby. W zamian za wykonanie umownej czynności, osobie wykonującej przysługuje wynagrodzenie

Przedmiot umowy stanowi wykonanie określonej czynności na rzecz innej osoby wraz z przeniesieniem na nią majątkowych praw autorskich do utworów stworzonych podczas wykonywania określonych czynności. W zamian za wykonanie umownej czynności, osobie wykonującej przysługuje wynagrodzenie.

Umowa o dzieło

Wykonanie określonego dzieła w zamian za ustalone wynagrodzenie. Istnieje możliwość zawiązania umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.

Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Wykonanie określonego dzieła wraz z jednoczesnym przeniesieniem praw autorskich na drugi podmiot umowy, w zamian za ustalone wynagrodzenie.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Przewiń na górę