Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców

Przegłosowana w sobotnią noc, tzw. tarcza antykryzysowa to atrapa pomocy dla polskich przedsiębiorców. W obliczu największego wyzwania w XXI wieku i 30 lat wolnej Polski rząd Prawa i Sprawiedliwości uchwalił program, który można zilustrować następujący sposób – Ratownik rzucił kilka tratw ratunkowych – lecz topielcy (przedsiębiorcy) by z skorzystać z pomocy najpierw muszą dopłynąć do tratwy pokonując administracyjne trudność (wnioski, formularze), następnie czekać na zgodę operatora tratwy (ZUS, Urząd Pracy) po czym jak wdrapią się na tą tratwę (dostaniemy wsparcie) muszą zagwarantować, że na statku będą gorliwie odpracowywali okazaną pomoc (m.in. utrzymanie poziomu zatrudnienia, czasu prowadzenia działalności gospodarczej). W przeciwnym razie zostaną ponownie wrzuceni do wody (obowiązek zwrotu pomocy finansowej). Wielu z nas już utonęło, część ostatkiem sił trzyma się na powierzchni wody, niewielu z nas wierzy w dopłynięcie do tratwy i szczęśliwy koniec.

Nikt z nas przedsiębiorców, nie próbuje dyskutować i podważać decyzji w sprawie wprowadzonej w Polsce praktycznie powszechnej kwarantanny. Co więcej namawiamy Polaków by dołączali do akcji #zostańwdomu lecz w zamian za wstrzymane decyzjami rządu Mateusza Morawieckiego naszych mikro, małych i średnich firm oczekujemy prawdziwego programu pomocowego dla fundamentu polskiej gospodarki jaką są mali i średni przedsiębiorcy. Na ten moment, procedowanych w ustawach plan pomocowy nie spełnia żadnych potrzeb milionów polskich przedsiębiorców.

Co proponuje rząd i większość sejmowa?

Wspólnie z zespołem Strefy Przedsiębiorcy przygotowaliśmy krótką analizę #tarczyantykryzysowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Pakiet trzech ustaw:

  • ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
  •  ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców
  • ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

z czego nas, mikro i małych przedsiębiorców dotyczą przepisy ustawy z druku nr 299. 

Zwolenie ZUS

Niestety proponowane rozwiązania dzielą nas na lepszych i gorszych wprowadzając kryteria dostępności rozwiązań takich jak choćby zwolnienie z opłat ZUS dla podmiotów zatrudniających do 9 osób. Państwo przejmie pokrycie składek ZUS za marzec, kwiecień i maj br.

Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP.

Czym różni się firma zatrudniająca 10 osób od tej 9 osobowej? Nie sposób doszukać się logiki w takim stanowieniu prawa.

Co warto zaznaczyć, z pomocy mogą skorzystać wyłącznie firmy, które nie zalegały w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. Wniosek – ratujemy tylko prymusów – Ci przedsiębiorcy, który popadli w mniejsze lub większe bolączki polskiego przedsiębiorcy są zdani wyłącznie na siebie. Przywołując analogię z topielcem – nie tylko nie mogą załapać się na tratwę łudząc się na wejście na statek. Oni muszą sami dopłynąć na ląd będąc na zaburzonym decyzjami rządu rynku.

Postojowe

Projekt ustawy przewiduje się także wypłacanie świadczenia postojowego w kwocie do 2080 zł- dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych. Skandalem jest, że jest to świadczenie jednorazowe. Co prawda ujęto możliwość ponownego wypłacenie świadczenia – również jednorazowego – lecz pozostaje ono w gestii Rady Ministrów, które zapewne nie zawaha się tego użyć w okresie przedwyborczym.

W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł miesięcznie (50% minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 15 681 zł (3-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2020 r.). Poza tym rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br. W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.

Kryterium przychodu wykluczy szereg drobnych biznesów, takich jak sklepy, gastronomia – gdzie by uzyskać jakikolwiek dochód trzeba wygenerować wysoki przychód. Czy to niedopatrzenie czy niekompetencja – będzie ona kosztowała wiele mikro i małych przedsiębiorców brak wsparcia w zakresie postojowego.

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Ustawa przewiduje dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia a także uelastycznienie czasu pracy.

Pomoc będzie udzielana ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych a będzie przysługiwała przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
  • nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ze środków z FGŚP pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Korona wirus to początek dramatu, jaki wkrótce dotknie polskie rodziny

Walka z koronawirusem trwa.  Już teraz wielu z polskich przedsiębiorców kontaktując się ze Strefą Przedsiębiorcy pyta o doradztwo w zakresie minimalizacji kosztów, przeformatowania biznesu czy po prostu ścieżek likwidacji czy upadłości. Po powrocie, w nowej rzeczywistości wielu z nas, przedsiębiorców będzie musiało znaleźć nową ścieżkę zawodowego życia gdyż zaproponowana #tarczaantykryzysowa to tratwa na którą wdrapie się niewielka liczba przedsiębiorców a być może po drodze i ona sama zatonie pod wpływem nieznanej gospodarczej przyszłości.

Jedno jest pewne – możemy zawalczyć o prawdziwy pakiet ratowania polskiej gospodarki. Szczegóły wkrótce na stronach i kanałach Strefy Przedsiębiorcy.

PUBLIKACJE Z CYKLU: AKTUALNOŚCI

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Obniżone składki ZUS przez 24 miesiące

Od 1 lutego 2020 roku wchodzą zmiany dt. preferencyjnego Zus-u. Tzw. Mały ZUS Plus pozwoli odciążyć większą póle przedsiębiorców z ubezpieczenia społecznego ZUS. Usługi księgowe Warszawa Zapraszamy do Strefy Przedsiębiorcy

Czytaj więcej »

FORMULARZ KONTAKTOWY


    Przewiń do góry