Zwolnienie wypłat z ubezpieczeń z podatku dochodowego

Przedmiotem niniejszej analizy jest omówienie konsekwencji podatkowych związanych z opodatkowaniem kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń osobowych.

Dokonywanie wypłat (wykupów) całkowitych i/lub wypłat częściowych przez ubezpieczonego korzysta ze zwolnienia z podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21  ust, 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na mocy tego przepisu  wolne od podatku są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych z wyjątkiem: 

  • odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzona działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, których dochody są opodatkowane zgodnie z art.  27 ust. 1 lub art. 30c
  • dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15.

W świetle art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń kapitałowych, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy. 

FORMULARZ KONTAKTOWY

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Scroll to top