Kariera

Strefa Przedsiębiorcy to wyjątkowe miejsce dla osób, które lubią pracować w środowisku przedsiębiorców. Dzięki unikalnej formule produktowej w naszej organizacji pracują osoby gotowe na codzienne wyzwania pracy z przedsiębiorcami.  

DOŁĄCZ DO ZESPOŁU

Strefy Przedsiębiorcy

Doradca Klienta Biznesowego

Osoba odpowiedzialna na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
Kandydat:
Nasz propozycja współpracy:

Jeżeli uważasz, że pasujesz do nas prześlij swoje CV pod adres mailowy: biuro@strefaprzedsiebiorcy.com w tytule wiadomości wpisując „Aplikacja na stanowisko Doradca Klienta Biznesowego”

Informacja RODO
Administratorem Państwa danych osobowych jest Strefa Przedsiębiorcy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Warszawie (00-127) przy Elektoralnej 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000759686; REGON 381890777, NIP 525-277-18-40 z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 20 000 złotych, adres e-mail: biuro@strefaprzedsiebiorcy.com, Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: biuro@strefaprzedsiebiorcy.com
Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora.
 
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 
Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia), kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania) oraz o wykształceniu, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym (ukończonych szkołach oraz studiach, przebytych szkoleniach i kursach, poprzednich pracodawcach, zajmowanych stanowiskach oraz obowiązkach zawodowych). Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 
Podstawą prawną przetwarzania danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania pozostałych Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą przetwarzania Państwa danych dla celów przyszłych rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 
Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych innym podmiotom ani do państw trzecich.
 
Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez 12 miesięcy.
 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przewiń na górę