Działalność gospodarcza czy spółka z o.o.

Działalność gospodarcza czy spółka z o.o. – dylematy od początku 2019 roku

Związku z nowelizacją Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, coraz więcej przedsiębiorców stoi przed następującym dylematem - działalność gospodarcza czy spółka z .o.o. Sprawdzamy którą formę prawną wybrać do prowadzenia biznesu.

 • Jakie są różnice w opodatkowaniu działalności gospodarczej i spółki z o.o.?
 • Działalność gospodarcza a czy spółka z .o.o. – kiedy dokonać zmiany formy prawnej?
 • Spółka z o.o. spółka komandytowa – połączenie atrybutów podatkowych działalności gospodarczej oraz ochrony prawnej spółki z o.o.

Zmiany w opodatkowaniu podatkiem CIT. Nowa niższa 9% stawka dla spółek z o.o.

Genezą dylematu wyboru działalności gospodarczej czy spółki z o.o. jest obniżenie opodatkowania spółki z.o.o.. Dzięki nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 roku po spełnieniu określonych w nowelizacji warunków zaistnieje możliwość zastosowania nowej, obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 9%. 

Począwszy od 1 stycznia 2019 osoby prawne spełniające:

 • ≤ 1 200 000 euro przychodów brutto ze sprzedaży,
 • średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego roku poprzedniego,

będą mogły zastosować preferencyjną stawkę 9% CIT. Rzeczona zmiana sprawia, że wiele osób coraz częściej podejmuje decyzję o założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy jednak faktycznie nowe przepisy są tak atrakcyjne?

Jakie są różnice w opodatkowaniu działalności gospodarczej i spółki z o.o.?

Istota dylematu – działalność gospodarcza czy spółki z o.o. – ma swoje rozwinięcie w różnicach prawnych pomiędzy tymi formami prowadzenia firmy. Różnią się one metodyką powołania, kosztami rejestracji, zakresem odpowiedzialności za zobowiązania i oczywiście opodatkowaniem. 

Rejestracja jednoosobowej działalności w CEIDG jest nieskomplikowana, a ponadto nie wiążą się z nią żadne dodatkowe koszty – odnosi się to zarówno do procesu rejestracji, jak i późniejszego dokonywania zmian w rejestrze. Wymaga jedynie złożenia wniosku CEIDG-1 i odpowiednich załączników w urzędzie gminy (miasta) albo skorzystania z możliwości zgłoszenia online.

Zgłoszenie spółki z o.o. do KRS już na etapie tworzenia umowy spółki wiąże się z kosztami – umowa musi bowiem zostać sporządzona przez notariusza w formie aktu notarialnego lub przy użyciu elektronicznego systemu S24 Ministerstwa Sprawiedliwości

Koszty założenia spółki w systemie S24

Użycie systemu elektronicznego S24 i rejestracja online pozwala zniwelować koszty założenia spółki z o.o. Korzystając z systemowego wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością koszty ograniczą się do opłaty sądowej w wysokości 250 zł, 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz 

Koszty założenia spółki u notariusza

Dotychczas jedyna metoda założenia spółki z o.o. wiązała się z wizytą u notariusza a tym samym z koniecznością uiszczenia kosztów aktu notarialnego. Opłaty notarialne, jak i wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych, są uzależnione od wysokości kapitału zakładowego.

Zakładając, że wartość kapitału zakładowego spółki wynosi 5000 zł, należy liczyć się z taksą notarialną wynoszącą 196,80 zł oraz kosztami odpisów umowy w formie aktu notarialnego w wysokości 6 zł + VAT za stronę. Do tych wydatków należy doliczyć opłatę sądową w wysokości 500 zł oraz koszt ogłoszenia wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł.

Ostatnim kosztem podobnie jak przy metodzie online jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą muszą się liczyć z nieograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania firmowe. W przypadku spółki z o.o. odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wysokości wniesionych udziałów.

Obowiązek ubezpieczenia ZUS

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą są zobowiązane do regulowania opłat na rzecz ZUS. Istnieją różne formy optymalizacji obciążeń wynikających z zobowiązań wobec ZUS przy czym przedsiębiorcy, którzy z racji stażu utracili możliwość skorzystania z systemowych preferencji muszą się zmagać z regularnym obciążeniem które od początku 2020 roku będzie wynosiło blisko 1500 zł.

Dla wielu małych firm jest to duże obciążenie, bo składka musi być opłacana niezależnie od tego, czy firma przynosi zyski, czy ma stratę. W spółce z o.o., w której jest przynajmniej dwóch wspólników, ani wspólnicy, ani członkowie zarządu nie są objęci obowiązkowymi składkami do ZUS. Dlatego, między innymi, spółka z o.o. jest coraz częściej wybieraną formą prowadzenia działalności.

Działalność gospodarcza a czy spółka z o.o - kiedy dokonać zmiany formy prawnej?

Pytanie o czas przeprowadzenia zmiany formy prawnej prowadzenia biznesu staje się zasadne przy rosnącej skali biznesu. Rosnące obroty niosą ze sobą ryzyka biznesowe, które wpływają na swobodę i bezpieczeństwo prowadzenia biznesu. Czynnikami wpływającym na zmianę formy prawnej są:

 • rodzaj wykonywanej działalności,
 • wielkość potencjalnego ryzyka finansowego,
 • rodzaje odpowiedzialność prawnej,
 • typy odbiorców.
Ryzyka prawne i gospodarcze

Po pierwsze, rodzaj wykonywanej działalności determinuje ryzyka prawne i gospodarcze dla przedsiębiorcy. Im bardziej skomplikowane transakcje lub operacje gospodarcze wykonuje przedsiębiorca tym bardziej naraża się na większą odpowiedzialność – a tym samym utratę majątku.  Chroniąc się za spółką z o.o. może ograniczyć swoją odpowiedzialność do wysokości kapitału spółki i majątku spółki, a w skrajnych przypadkach do ubezpieczenia OC członka zarządu.

Po drugie, jeśli zawierane umowy niosą ze sobą obowiązki udzielania gwarancji finansowych, gwarancji należytego wykonania lub gdy przedsiębiorca chce lewarować biznes finansowaniem bankowym to przedmiotowy dylemat – działalność gospodarcza czy spółka z o.o. – rozstrzyga się na korzyść spółki z o.o.. Podobnie jak w przypadku ryzyka prawnego, ograniczenie odpowiedzialności do wysokości kapitału i majątku spółki tworzy ochronę prawną dla majątku osobistego.

Ostatnią z determinant jest kwestia współpracy z innymi firmami. Na rynku trwa ustawiczna walka o miejsce na nim. Niestety nierówna walka małych przedsiębiorstw z dużymi graczami niejednokrotnie powoduje upadek tych pierwszych. Wybór spółki z o.o. pozwala ponownie ochronić prywatny majątek i nie przeprowadzać upadłości konsumenckiej.

Spółka z o.o. spółka komandytowa - połączenie atrybutów podatkowych działalności gospodarczej oraz ochrony prawnej spółki z o.o.

 • Jak założyć spółkę z o.o. spółkę komandytową?
 • Dlaczego przedsiębiorcy wybierają spółkę z o.o. spółkę komandytową?

Rozwiązaniem dylematu działalność gospodarcza czy spółka z o.o. jest zastosowanie hybrydy prawnej jaką jest spółka z o.o. spółka komandytowa. Dzięki takiej konstrukcji przedsiębiorcy mogą ograniczyć swoją odpowiedzialność oraz zlikwidować podwójne opodatkowanie – podatkiem CIT i opodatkowanie dywidendy podatkiem PIT od zysków kapitałowych.

O rozwinięciu struktury prawnej do formy spółki z o.o. spółki komandytowej decyduje moment przekroczenia pierwszego progu podatkowego przez wspólników spółki z o.o., którzy zwykle pobierają wynagrodzenie z tytułu powołania na członka zarządu. Do tego typu dochodów ma zastosowanie progresywne opodatkowanie oraz zwolnienie z ubezpieczenia ZUS. 

Tym samym, kwota 85 528 zł rocznego dochodu wyznacza próg podjęcia decyzji o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę z o.o. spółkę komandytową

Wsparcie Strefy Przedsiębiorcy

Na spotkaniach z ekspertami Strefa Przedsiębiorcy przedsiębiorcy mogą przeprowadzić analizę i dokonać decyzji co do formy prowadzenia działalności biznesowej. 

PUBLIKACJE Z CYKLU: BIZNES W PRAKTYCE

FORMULARZ KONTAKTOWY

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Przewiń na górę