Nasza strona korzysta z plików cookie w celu poprawy i personalizacji Państwa doświadczeń i wyświetlania reklam (jeśli takie istnieją). Nasza witryna może również zawierać pliki cookie od stron trzecich, takich jak Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookie. Zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. Proszę kliknąć na przycisk, aby sprawdzić naszą Politykę Prywatności.

Asystent Prawny dla biznesu

Asystent Prawny dla biznesu to usługa, którą kierujemy do przedsiębiorców szukających fachowego wsparcia prawnego z elastyczną formułą cenową, która jest dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy.

Proponujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i ich firm. Nasza obsługa prawna dla biznesu ukierunkowana jest na skuteczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorców i udzielanie im efektywnej pomocy w prowadzeniu działalności biznesowej.

Jesteśmy w stanie zaoferować profesjonalizm usługi, zarówno przy rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z działalnością gospodarczą, jak i przy obsłudze najbardziej skomplikowanych transakcji bądź sporów.

Naszym zadaniem jest wsparcie Twojej firmy - wybierz w czym możemy pomóc i skontaktuj się z nami:

DORADZTWO PODATKOWE

Doradztwo podatkowe obejmuje:

 • materię podatku od towarów i usług (VAT);
 • materię podatku CIT oraz PIT;
 • materię podatku u źródła;
 • indywidualne interpretacje podatkowe;
 • optymalizacje zobowiązań podatkowych i przegląd firmy pod kątem podatkowym (w oparciu o analizę potrzeb);
 • strategie minimalizacji obciążeń podatkowych dla osób prawnych;
 • materię cen transferowych;
 • weryfikację planów związanych z optymalizacją podatkową i zmianą rezydencji podatkowej;
 • analizę i identyfikację ryzyka podatkowego związanego z transakcjami lub kluczowymi decyzjami;
 • optymalizację aportu nieruchomości lub innych aktywów do spółki w PL lub spółki zagranicznej;
 • materię wydzielania zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
DORADZTWO PRAWNE

Doradztwo prawne obejmuje:

 • rejestrację/zakładanie spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw w Polsce i za granicą;
 • pełną obsługa w procesach podziału, przekształcenia lub połączenia (fuzji) spółek;
 • likwidację spółek i oddziałów;
 • organizację posiedzeń poszczególnych organów spółki;
 • konstruowanie umów i regulaminów;
 • tworzenie umów handlowych, inwestycyjnych oraz umów powiernictwa;
 • due dilligence spółek;
 • ochronę majątku przed potencjalnymi wierzycielami;
 • doradztwo za zakresie podejmowania decyzji strategicznych dla przedsiębiorstwa;
 • aport nieruchomości i innych aktywów do spółki polskiej lub zagranicznej;
 • wydzielanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)
DORADZTWO W ZAKRESIE ZAŁOŻENIA FIRMY LUB JEJ REORGANIZACJI W POLSCE I ZA GRANICĄ

Doradztwo w zakresie założenia firmy lub jej reorganizacji w Polsce i za granicą obejmuje:

 • analiza potrzeb przedsiębiorcy;
 • rekomendacje co do formy prawnej firmy;
 • rekomendacje co do struktury podmiotów;
 • rekomendacje co do międzynarodowej struktury podmiotów;
 • przeprowadzenie procesu rejestracji podmiotu w Polsce lub za granicą;
 • całoroczne wsparcie na etapie funkcjonowania podmiotów; 
Międzynarodowe planowanie podatkowe

Międzynarodowe planowanie podatkowe obejmuje:

 • rejestracje spółek zagranicznych;
 • strategie podatkowe osób prawnych w UE i poza UE;
 • tworzenie dedykowanych struktur korporacyjnych oraz podatkowych w kraju i za granicą;
 • zmianę rezydencji podatkowej dla osoby fizycznej lub dla podmiotu gospodarczego;
 • tworzenie struktur holdingowych; funduszy inwestycyjnych;
 • wsparcie księgowe i rachunkowe dla przedsiębiorstw zagranicznych;
 • przeniesienie aktywów do spółki zagranicznej;
Przekształcenie firmy w spółkę kapitałową lub w spółkę zagraniczną

Przekształcenie firmy w spółkę kapitałową lub w spółkę zagraniczną obejmuje:

 • planowanie, przygotowanie i efektywne przeprowadzenie przekształcenia;
 • ocenę i doradztwo w kontekście podatkowych warunków przekształcenia;
 • strategiczne wsparcie w procesie przenoszenia aktywów;
 • nadzór nad procesem przekształcenia;
 • doradztwo w zakresie zwiększenia rentowności przekształcenia;
Doradztwo transakcyjne i strategiczne

Doradztwo transakcyjne i strategiczne obejmuje:

 • planowanie, przygotowanie i efektywne przeprowadzenie transakcji;
 • ocenę i doradztwo w kontekście podatkowych warunków transakcji;
 • strategiczne wsparcie w procesie sprzedaży i zakupów aktywów;
 • nadzór nad procesem sprzedaży/zakupu przedsiębiorstwa;
 • doradztwo w zakresie zwiększenia rentowności transakcji;
 • due diligence w obszarze prawno-podatkowym;
 • doradztwo w zakresie strategicznego zarządzania kapitałem;
 • aport nieruchomości do spółki;
 • doradztwo w zakresie obrotu towarami;
Reorganizacja przedsiębiorstw

Reorganizacja przedsiębiorstw obejmuje:

 • audyt sytuacji finansowej przedsiębiorstwa;
 • utworzenie dokładnego planu restrukturyzacji;
 • opracowanie nowej strategii rozwoju biznesu;
 • ochrona majątku przed egzekucją komorniczą;
 • mediacje i negocjacje z wierzycielami (reprezentacja);
OCHRONA I SUKCESJA (DZIEDZICZENIE) MAJĄTKU/BIZNESU

Ochrona i sukcesja (dziedziczenie) majątku/biznesu obejmuje:

 • planowanie sukcesji wielopokoleniowej;
 • zabezpieczenie majątku przed potencjalnymi wierzycielami;
 • planowanie formy zarządzania firmą na wypadek śmierci właściciela
 • analizę relacji majątkowych, rodzinnych z uwzględnieniem optymalizacji podatkowej;
 • usługi powiernictwa;
 • wdrażanie najkorzystniejszych form ochrony biznesu i majątku;
Konsulting biznesowy

Konsulting biznesowy obejmuje:

 • ustalenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa;
 • minimalizację ryzyka biznesowego i finansowego;
 • analizę pod kątem zwiększenia dochodowości biznesu;
 • zabezpieczenie prawne i podatkowe transakcji biznesowych;
 • wycenę przedsiębiorstwa;

Współpraca ze Strefą Przedsiębiorcy pozwala przedsiębiorcom na efektywne zarządzanie kosztami dzięki naszej usłudze asystent prawny dla biznesu. Jest to efektywne kosztowo, bezpieczne i skuteczne rozwiązanie zapewniające wiele korzyści rozwijającej się firmie. Jeżeli szukają Państwo rozwiązań z zakresu – doradca prawnego dla firm w Warszawie, to współpraca ze Strefą Przedsiębiorcy jest idealnym rozwiązaniem dopasowanym do Państwa potrzeb.

Usługa Asystent prawny dla biznesu jest realizowana przy współpracy z adwokatami, radcami prawnymi i doradcami podatkowymi, którzy na stałe lub na zlecenie współpracują ze Strefą Przedsiębiorcy.

FORMULARZ KONTAKTOWY


Zadzwoń do Nas